Velkommen

Logg inn | Be om brukerkonto

Du har nå kommet til slektsidene til slektene Sørensen, Tønnesen, Hauke, Haugland og Hagemann. Vi strekker oss ut over hele landet, med forfedre fra Vardø i Nord til Lista i sør. Det var vanlige arbeidfolk som slet livet gjennom for et karrig utkomme. Men vi har også storfolk, noen kunstnere, embedsmenn, lensmenn, prester, en biskop eller to og mange offiserer. Vi har stor slekt fra Lunde og Bø i Telemark, fra Valle og Bykle i Setesdal og fra Sirdal. Vest-Agder ble et viktig område rundt år 1800 for begge hovedslektene våre. Men, mens Sørensen slekta reiste østover dro Tønnesen slekta mot vest. I Finnmark har vi tatt med slektene Esbensen og Brodtkorb i Vadsø og Vardø, fra tidlig 1800 tall, selv om det faktisk gikk ytterligere 100 år før vi kom slekt med dem. I Telemark, foruten i Bø har vi sjømannsslekten Fredriksen i Kragerø og i Østfold, Ellingsen i Moss.

Vi har over 13.000 mennesker i databasen foreløpig og arbeider fortløpende med å finne kilder og dokumentasjon på at ting er slik vi skriver. Vi prøver å være kildekritiske og opplysninger hvor vi ikke finner kilder vil bli belagt med troverdighet 0 eller personen blir tatt ut av databasen. Dette gjelder trolig for alle som er født før eller rundt Reformasjonen og som har kommet med i databasegrunnlaget vårt

Dersom det er tvilsomme kilder eller vi av andre grunner velger ikke å stole helt på opplysningene vil vi gi troverdighet 1

Sekundærkilder slik som bygdebøker, slektsbøker og andre får troverdighet 2

Primærkildene, det vil i all hovedsak si kirkebøker, skifter, militære- eller sjømannsruller, fotografier, folketellinger, kommunale- og statlige registre og liknende får troverdighet 3

Ta kontakt

email imageHar du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.